اطلاعیه ها

حذف و اضافات پذیرندگان

درخواست همکاری بعنوان بازاریاب یا نمایندگی

چنانچه توانایی بازاریابی و فروش کارت آسایش را دارید و مایلید با شرکت همکاری داشته باشید لطفا رزومه کاری خودرا به صندوق الکترونیکی یا فکس نمائید.
درخواست شما بررسی می شود و چنانچه مورد تایید اولیه واقع شود با شما تماس خواهیم گرفت.

درخواست همکاری بعنوان پذیرنده کارت

چنانچه ارائه دهنده کالا و خدماتی هستید که موردنیاز دارندگان کارتهای آسایش می باشد و مایلید به عنوان پذیرنده کارت با شرکت همکاری داشته باشید لطفا رزومه خود در مورد فعالیت و سوابق را با توضیحات کامل به صندوق الکترونیکی ارسال نمایید.
درخواست شما بررسی می شود و چنانچه مورد تایید واقع شود جهت عقد قرارداد همکاری با شما تماس خواهیم گرفت.